Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Sportbraceadvies 

Kerkweg 45a

4121 KR Zijderveld (Everdingen)

 

Algemene leveringsvoorwaarden
Op al onze overeenkomsten zijn de algemene levering- en verkoopvoorwaarden van toepassing.


1. Bestellingen en overeenkomsten
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de webwinkel van Sportbraceadvies gesloten worden en waarbij 

Sportbraceadvies partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Sportbraceadvies accepteert u deze voorwaarden.

2. Voorwaarden
Sportbraceadvies heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de Online webwinkel te wijzigen.

3. Uitzonderingen
Na schriftelijke toestemming van Sportbraceadvies kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden,

met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

4. Ontvangstbevestiging
Alle getoonde producten zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

5. Overeenkomst
De overeenkomst tussen Sportbraceadvies en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling

heeft geplaatst in de webwinkel van Sportbraceadvies.


6. Bewijs van overdracht / elektronische communicatie
De administratie van  Sportbraceadvies geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Sportbraceadvies 
verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door  Sportbraceadvies verrichte leveringen.

Sportbraceadvies erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

7.Ontvangstbevestiging inhoud
De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie:
Orderbevestigingnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs, uw keuze of u uw producten afhaalt bij ons:

Kerkweg 45a te Zijderveld A2 afslag (12) Everdingen of voor bezorging op adres kiest, uw naam, woonadres, e-mail adres en telefoonnummer(s).

Het verzendadres is uw woonadres, of anders het door u aangegeven afleveradres.

8. Risico en transport
Het risico tijdens het transport, indien door ons wordt bezorgd, van de door u bestelde producten is voor rekening van 
Sportbraceadvies en gaan over op het moment van aflevering aan u.

De bezorging voor geheel Nederland. Mits bereikbaar via de openbare weg.

9. Leveringstermijn
Vanaf het tijdstip, dat u met één van onze medewerkers de order definitief heeft doorgesproken is de leveringstermijn veelal binnen 5 werkdagen.

Indien de door u bestelde producten niet voorradig zijn, dan zullen wij, na navraag bij onze leverancier,

u informeren omtrent de te verwachten leveringstermijn.

 

10. Retourzendingen
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen,

heeft u het recht het product binnen vijf (5) dagen na aflevering aan Sportbraceadvies te retourneren.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de brace in nieuwstaat verkeerd

en de verpakking van het product onbeschadigd is,

waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

11. Gegevensbeheer en privacy
Sportbraceadvies houdt zich aan de Wet Persoon registraties.

De door u aan Sportbraceadvies verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers

van Sportbraceadvies intern gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie

van de te ontvangen betaling van u aan Sportbraceadvies.

Wij zullen geen gegevens beschikbaar stellen aan derden.
 

12. Garantie

Op alle producten van Sportbraceadvies zit een garantie van 6 weken mits gebruikt volgens voorschriften.
 

13. Klantenservice en eventuele opmerkingen en klachten
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:  

 

Sportbraceadvies 

Kerkweg 45a 4121 KR Zijderveld (Everdingen)

e-mail: Verkoop

 

14. Nederlands recht en geschil
Op alle overeenkomsten gesloten met Sportbraceadvies is Nederlands recht van toepassing.